Belgian English Cocker Club
Bienvenue BECC Welkom
asbl U.R.C.S.H. 1118 K.K.U.S.H. vzw

ACTIVITÉS 2016 ACTIVITEITEN
24.01 Nieuwjaars-Brunch-Wandeling - Promenade-Brunch de Nouvel An Tervueren
02 & 03.04 Big Grooming Weekend Engsbergen
19.06 Assemblé Général - Algemene Vergadering
Seulement pour les membres qui ont payé leur cotisation avant le 31/01/2016
Enkel voor leden die hun lidgeld betaald hebben vóór 31/01/2016
 
31.07 Wandeling - Promenade  
27.08 European Spaniel Special
Keurmeesters / Juges: Julien Barney (UK) & Rudy Feyaerts (BE)
Info: www.europeanspanielspecial.com
Wommelgem
23.10 Promenade - Wandeling
 

BELGISCHE KAMPIOENSCHAPSTITELS:

1. Kampioenstitels voor rassen onderworpen aan werkproeven:

Belgisch showkampioen:
Voorwaarden: 4 CAC’s waarvan minstens 1 op een CAC-CACIB tentoonstelling onder 3 verschillende keurmeesters. Tussen de eerste en laatste CAC dient er minstens 1 jaar tussen te zijn. Indien het laatste resultaat behaald werd in 2013 kan deze titel aangevraagd worden.
Download hier het aanvraagformulier.

Belgisch Full-champion:
Voorwaarden: voor honden die de titel Belgisch kampioen en Belgisch werkkampioen behaalden.

2. Voor alle rassen:

Belgisch Jeugdkampioen:
Voorwaarden: na het behalen van 2 maal 1° zeer goed en 1 maal 1° uitmuntend in jeugdklas onder drie verschillende, keurmeesters.
Download hier het aanvraagformulier.

Belgisch Veteraankampioen:
Voorwaarden: na het behalen van 4 maal 1° uitmuntend in veteranenklas onder 3 verschillende keurmeesters.
Download hier het aanvraagformulier.

De resultaten voor de jeugd- en veteraankampioen kunnen behaald worden op de volgende tentoonstellingen:

  1. CAC-tentoonstelling
  2. CAC-CACIB tentoonstelling alle rassen
  3. Open tentoonstelling voor alle rassen
Alle andere manifestaties komen niet in aanmerking.


Bron: Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus


TITRES DE CHAMPION BELGE:

1. Titres pour les races soumises aux épreuves de travail:

Champion Belge « Expo » (C.B.E.):
Conditions : 4 CAC’s dont au moins 1 sur une expo à CAC-CACIB sous 3 juges différents. Entre le premier et le dernier CAC obtenus, il faut au moins 1 an d’écart. Si le dernier résultat est obtenu en 2013, ce titre peut-être demandé à la SRSH. Télécharger le document ici

Champion Belge « Beauté & Travail » (C.B.B.&T.):
Conditions : pour les chiens qui ont obtenu les titres de Champion belge Beauté et de Champion belge Travail.

2. Nouveaux titres pour toutes les races:

Champion Belge Jeune (C.B.J.):
Conditions : après l’obtention d’au minimum 2x un TRES BON et 1x 1er EXCELLENT en classe jeune sous 3 juges différents. Télécharger le document ici

Champion Belge Vétéran (C.B.V.):
Conditions : après l’obtention de 4x 1er EXCELLENT dans la classe vétéran sous 3 juges différents. Télécharger le document ici

Les résultats pour les titres de champion jeune ou vétéran peuvent être obtenus aux expositions suivantes:

  1. Expositions à CAC
  2. Expositions à CAC-CACIB toutes races
  3. Expositions Ouvertes toutes les races
Les autres types d’expositions (clubmatch, journée des jeunes et vétérans, spéciale de race sans CAC,…) ne sont pas prises en compte!.


Source: Société Royale Saint-HubertUPDATES
11/05/2016Fokkers / Eleveurs
02/02/2016Activiteiten: Wandeling / Activités: Promenade
07/01/2016Page d'acceuil / Startpagina
27/11/2015Activiteiten / Activités
06/08/2015Champions (Gallerie) / Kampioenen (Gallerie)
07/07/2015Conseil d'Administration / Beheerraad
Commissions / Commissies
27/04/2015Activiteiten: Wandeling / Activités: Promenade
12/04/2015Etalons / Dekreuen
Fokkers / Eleveurs
08/04/2015Formulaires / Formulieren
eXTReMe Tracker

Webmaster: R. Feyaerts
© copyright 2008 - 2015 Belgian English Cocker Club